خرید انواع تفاله خرما زودبار امسال

خرید انواع تفاله خرما زودبار امسال به سود دامداری ها است؟ آیا می توان با این خرید از هزینه های تامین خوراک در دامداری ها کاست؟

تفاله خرما باکیفیت

خرید انواع تفاله خرما زودبار امسال به سود دامداری ها است؟ آیا می توان با این خرید از هزینه های تامین خوراک در دامداری ها کاست؟

بهبود کیفیت جیره با تفاله ها

یکی از اصلی ترین دلایل با ارزش بودن تفاله خرما برای دامداران این مسئله است که این تفاله خوش خوراک است و استفاده از آن به همراه خوراک های دانه ای موجب بیشتر شدن حجم جیره دام شده و به این ترتیب آنها سریع تر وزن گیری می کنند.

ولی آیا این دلیل برای افزایش تفاله ها به جیره کافی است؟ یکی از اصی ترین چالش های دامداری ها تامین خوراک با کیفیت و ارزان برای دام و طیور می باشد. در حال حاضر اغلب جیره دام را خوراک های دانه ای از قبیل گندم و جو و ذرت تشکیل می دهد که به دلیل کافی نبودن تولید داخل کشور، بخش عمده ای از این محصول از خارج از کشور وارد می شود که این موضوع هزینه های زیادی را به دامداران تحمیل می کند.

به این دلایل و با توجه به قیمت پایین تر این محصولات از یک طرف و آنالیز تقریبا مشابه با خوراک هایی نظیر ذرت و جو، توجه دامداری ها و مرغداری ها به این تفاله ها و از آن جمله تفاله خرما به منظور کاهش هزینه های خوراک امری ضروری به نظر می رسد.

خرید انواع تفاله خرما زودبار امسال

متقاضیان این محصول از هر نقطه کشور می توانند سفارشات خود را از طریق کارشناسان فروش بازرگانی کهن اعلام کنند تا بتوانند از قیمت نهایی و نحوه ثبت سفارش آگاهی پیدا کنند.