خرید تفاله سیب درجه یک امسال

خرید تفاله سیب درجه یک امسال نیز به سود دامداران خواهد بود؟ آیا استفاده از تفاله سیب در خوراک دام می تواند رضایت آنان را از نظر کیفیت نیز جلب کند؟

تفاله سیب

خرید تفاله سیب درجه یک امسال نیز به سود دامداران خواهد بود؟ آیا استفاده از تفاله سیب در خوراک دام می تواند رضایت آنان را از نظر کیفیت نیز جلب کند؟

مزایای تفاله باکیفیت در جیره

از باقی مانده محصولات باغی و کشاورزی در روستاها در خوراک دام های محلی استفاده می شود که منحر به کم شدن هزینه های تامین خوراک دام می گردد. در دامداری های صنعتی هم می توان از تفاله ها به عنوان افزودنی مناسب به خوراک دام استفاده کرد. چرا  که این امر باعث غنی تر شدن جیره از نظر مواد معدنی و فیبر شده و همچنین به دلیل خوش خوراکی این تفاله کیفیت شیر و گوشت دام نیز ارتقا پیدا می کند.

تفاله سیب برای خوراک دام از آن جهت که می تواند منبع موثری برای تامین انرژی جیره باشد حائز اهیمت است.

 تفاله سیب می تواند یک پیشنهاد عالی برای کاهش هزینه های مجتمع های اقتصادی و دامپروری باشد. همچنین این تفاله منبع متوسط تامین انرژی می باشد، از این رو جایگزینی مناسب برای بخشی از جو و ذرت در جیره است. خوش خوراکی و انرژی قابل توجه تفاله سیب از مواردی است که دامداری ها را برای خرید آن متقاعد نموده است.

خرید تفاله سیب درجه یک امسال

تفاله سیب با توجه به ویژگی های خوبی که ذکر شد، در صورتی که به صورت تازه به دست مصرف کننده برسد می تواند خصوصیات مثبت خود را بروز دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت سفارش خود با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.