خرید عمده انواع تفاله خوراک دام و طیور

خرید عمده انواع تفاله خوراک دام و طیورمی تواند میزان مصرف خوراک های دانه ای را در مجتمع های دامداری کاهش دهد؟ آیا این تفاله ها ارزش غذایی مطلوبی دارند؟

تفاله

خرید عمده انواع تفاله خوراک دام و طیور می تواند میزان مصرف خوراک های دانه ای را در مجتمع های دامداری کاهش دهد؟ آیا این تفاله ها ارزش غذایی مطلوبی دارند؟

مدیریت هزینه های تامین خوراک دام به کمک تفاله ها

یکی از مهم ترین نگرانی های دامداری های بزرگ تامین به موقع و ارزان خوراک دام و طیور می باشد. زیرا اغلب جیره دام را خوراک های دانه ای وارداتی مانند گندم و جو و ذرت تشکیل می دهد که به دلیل نوسانات نرخ ارز دامداران را دچار مشکل می کند. از این رو جایگزین هایی برای کمک به تامین جیره معرفی شدند که تفاله ها بیشترین کارایی را برای این منظور دارند.

در این جا به چند مورد اشاره می کنیم:

  • کمبود زمینهای زراعی برای کشت کافی خوراک های دانه ای مختص خوراک دام
  • هزینه های بالای واردات و قیمت بالای ارز
  • کاهش ارزش غذایی فراورده های دامی به دلیل مشترک بودن دانه ها بین انسان و دام

بر این اساس دامداری ها مصمم به تهیه خوراک ارزان تر و به صرفه تر برای دام شده اند. یکی از مناسب ترین گزینه ها برای این مهم تفاله ها می باشد.

خرید عمده انواع تفاله خوراک دام و طیور

برای خرید انواع تفاله و همکاری با بازرگانی کهن در جهت تامین تفاله مورد نیاز خود و حتی دریافت مشاوره به جهت بالابردن اطلاعات خود در خصوص هر کدام از تفاله ها می توانید با کارشناسان مربوطه در این بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

طی مشاوره شما در می یابید که هر کدام از تفاله ها را می توان جایگزین کدام محصول مورد و برای چه کاربردی در جیره استفاده نمود.