خرید عمده انواع تفاله سیب ارزان امسال

خرید عمده انواع تفاله سیب ارزان امسال می تواند به سود دامداری ها باشد؟ آیا با این که اجزای اصلی جیره خوراک های دانه ای هستند این تفاله ها چه کاربردی دارند؟

تفاله سیب

خرید عمده انواع تفاله سیب ارزان امسال می تواند به سود دامداری ها باشد؟ آیا با این که اجزای اصلی جیره خوراک های دانه ای هستند این تفاله ها چه کاربردی دارند؟

اهمیت استفاده از جایگزین ها در جیره

کمبود زمین های زراعی و نیاز بیشتر جمعیت رو به افزایش انسانی به خوراک های دانه انی نظیر گندم و جو و ذرت موجب شده دامداران در صدد کاهش میزان مصرف این خوراک ها در جیره دام می باشند. چرا که قیمت آن ها رو به افزایش است و موجب محدودیت در مصرف در دامداری ها شده است.

این مسئله محققان را بر آن داشته تا در خصوص استفاده از ضایعات محصولات برای خوراک دام تحقیقاتی به عمل آورند که خوشبختانه بسیاری از محصولات نظیر تفاله سیب توانستند با نمره خوبی از این آزمون عبور کنند.

ویژگی خوب تفاله سیب خوش خوراکی آن است که باعث شده به یکی از محصولات محبوب در جیره دام تبدیل شود. این ویژگی مثبت تفاله سیب سبب افزایش خوراک و در نتیجه وزن گیری سریع تر دام می گردد.

خرید عمده انواع تفاله سیب ارزان امسال

گروه تولیدی بازرگانی کهن به واسطه ی دسترسی به تمام مناطق تولید سیب، متناسب با نوع مصرف، بهترین نوع آن را برای متقاضیان در نظر می گیرد.