قیمت خرید تفاله چغندرقند باکیفیت خوراک دام

قیمت خرید تفاله چغندرقند باکیفیت خوراک دام چه اثری بر قیمت نهایی جیره دام خواهد داشت؟ آیا ارزش غذایی این تفاله می تواند کیفیت شیر و گوشت دام را ارتقا بخشد؟

تفاله چغندر

قیمت خرید تفاله چغندرقند باکیفیت خوراک دام چه اثری بر قیمت نهایی جیره دام خواهد داشت؟ آیا ارزش غذایی این تفاله می تواند کیفیت شیر و گوشت دام را ارتقا بخشد؟

توصیه کارشناسان به استفاده از تفاله چغندرقند

تفاله چغندر از محصولات بسیار مفید برای نوشخوارکنندگان است.

این محصول در اثر تخمیر در شکمبه حیوانات انرژی بسیاری تولید می کند.

این موضوع سبب شده تا از نظر سطح انرژی با جو برابری کند.

استفاده از جیره های دانه ای نظیر سبوس، سویا، ذرت به همراه تفاله جغندر قند ارزش غذایی بالاتری در قیاس با جیره های دانه ای دارد.

به دلیل خوش خوراکی تفاله چغندر قند میزان تغذیه دام بالاتر رفته و سریع تر وزن گیری می کند و کیفیت گوشت و شیر دام نیز بهتر می شود.

تفاله چغندر منبع مناسبی برای تولید انرژی است، اما نمی تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی سویا شود.

چرا که در آنالیز پروتئین جزء محصولات با پروتئین کم تا متوسط دسته بندی می شود.

علاوه بر سطح انرژی بالا با وجود الیاف زیاد سبب شده تا محیط شکمبه به پایداری برسد و استات تولید شود که این موضوع برای دام ها حائز اهیمت می باشد.

استفاده از آن به همراه خوراک های دانه ای موجب بیشتر شدن حجم جیره دام شده و به این ترتیب آنها زودتر وزن گیری می کنند.

قیمت خرید تفاله چغندرقند باکیفیت خوراک دام

تفاله چغندر قند و سایر تفاله های گیاهی و انواع جیره های ارزان به سبب قیمت کمتر نسبت به آنالیز و خوش خوراکی با استقبال دامداران مواجه شده اند.

تفاله چغندر از محصولات فصلی بوده و بی شک محدودیت در تمامی محصولات فصلی داخلی وجود دارد.

علاوه بر این تولیدات تفاله چغندر به فراوانی محصولات زراعی همچون جو، یونجه، ذرت و … نمی باشد.

بنابراین از نظر کمی نیز با محدودیت هایی روبروست.

برای اطلاع از قیمت خرید تفاله چغندرقند باکیفیت خوراک دام با کارشناسان بازرگانی کهن نیکنام تماس بگیرید.