مرکز فروش انواع تفاله انگور درجه یک امسال

مرکز فروش انواع تفاله انگور درجه یک امسال نیز اقدام به عرضه تفاله می کند؟ آیا می توان گفت افزودن این تفاله به مغذی شدن جیره و بهبود خوش خوراکی آن کمک می کند؟

تفاله انگور

مرکز فروش انواع تفاله انگور درجه یک امسال نیز اقدام به عرضه تفاله می کند؟ آیا می توان گفت افزودن این تفاله به مغذی شدن جیره و بهبود خوش خوراکی آن کمک می کند؟

نقش تفاله ها درصنعت دام و طیور

امروزه بخش زیادی از جیره های غذایی را ضایعات کشاورزی و کارخانجات تشکیل می دهند. این خوراک ها خوش خوراک بوده و می توانند گزینه بسیار مناسبی برای جایگزینی در جیره های غذایی باشند.

چرا که کمبود زمین های زراعی و نیاز بیشتر جمعیت رو به افزایش انسانی به خوراک های دانه ای نظیر گندم و جو و ذرت موجب شده تا دامداران در صدد کاهش میزان مصرف این خوراک ها در جیره دام می باشند. چرا که قیمت آن ها رو به افزایش است واین مسئله منجر به  محدودیت مصرف این خوراک ها در دامداری ها شده است.

همچنین زودبار بودن این تفاله ها سبب حفظ تازگی آن ها می شود که این ویژگی برای حفظ کیفیت خوراک دام بسیار مهم می باشد.

یکی دیگر از مزایای تفاله انگور  می توان به خوش خوراکی آن اشاره کرد که موجب وزن گیری بهتر دام می شود و همچنین شیر و گوشت دام طعم بهتری پیدا می کند. همچنین به دلیل زودبار بودن به سرعت و تازه به دامداری ها می رسد.

مرکز فروش انواع تفاله انگور درجه یک امسال

متقاضیان این محصول برای خرید و اطلاع از قیمت روز این محصولات و دیگر محصولات خوراک دام و طیور می توانند از هر نقطه کشور سفارشات خود را از طریق کارشناسان فروش بازرگانی کهن اعلام کنند تا بتوانند از قیمت نهایی و نحوه ثبت سفارش آگاهی پیدا کنند.