مرکز فروش انواع تفاله خرما زودبار امسال

مرکز فروش انواع تفاله خرما زودبار امسال نیز می تواند نیاز دامداری ها را به این تفاله تامین کند؟ این تفاله چه ارزش غذایی دارد؟

تفاله خرما

مرکز فروش انواع تفاله خرما زودبار امسال نیز می تواند نیاز دامداری ها را به این تفاله تامین کند؟ این تفاله چه ارزش غذایی دارد؟

تفاله ارزشمند خرما

استفاده از تفاله ها در ابتدا با توجه به کاهش هزینه های ناشی از خوراک صورت گرفت.

آزمایشات پیرامون خواص تفاله ها با دو منظور کاهش آلودگی محیطی از طریق به مصرف دام رساندن آن ها و کاهش هزینه های دامداران با توجه به اهمیت هزینه خوراک در این حوزه صورت گرفت.

در فروش تفاله خرما علاوه بر قیمت می بایست مطمئن باشیم که این محصول چه ارزش غذایی دارد؟

برای شفافیت این بحث در ذیل خواص تفاله خرما را بیان می نماییم تا با دقت بیشتری انتخاب نمایید:

  1. انرژی بالا
  2. پروتئین بالا
  3. فیبر بالا
  4. خوش خوراکی بالا

این موارد سبب شده تا حتی بتوان این محصول را تا 35 درصد جایگزین جو نمود.

با وجود این خواص بسیار مطلوب برای تفاله خرما اما باید در نظر گرفت که هر محصول جدیدی که وارد جیره می شود دارای یک دوره عادت پذیری است که با توجه به میزان خوش خوراکی هر محصول این دوره می تواند کوتاه یا طولانی تر باشد.

مرکز فروش انواع تفاله خرما زودبار امسال

بازرگانی کهن تجارت نیکنام با فروش و عرضه ویژه خرما و سایر محصولات خوراک دام به یکی از قطب های تامین مطمئن خوراک دام و طیور در کشور تبدیل شده است. برای اطلاع از روشهای خرید با کارشناسان فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید..