مرکز فروش انواع تفاله چغندر امسال

مرکز فروش انواع تفاله چغندر امسال تفاله چغندررا با چه کیفیتی عرضه می کند؟ ؟ تفاله ها چقدر می توانند بر کاهش هزینه های  تامین خوراک دام تاثیر گذار باشند؟

تفاله چغندر

مرکز فروش انواع تفاله چغندر امسال تفاله چغندر را با چه کیفیتی عرضه می کند؟ تفاله ها چقدر می توانند بر کاهش هزینه های تامین خوراک دام تاثیر گذار باشند؟

دلیل نیاز به جایگزینی تفاله ها در دامداری ها با خوراکهای دانه ای

دامداران با تجربه به خوبی می دانند که خوراک دام تنها جو و ذرت و سویا نیست.

امروزه بخش زیادی از جیره های غذایی را ضایعات کشاورزی و کارخانجات تشکیل می دهند. این خوراک ها اگر اثر ضد تغدیه ای نداشته و خوش خوراک باشند، گزینه بسیار مناسبی برای جایگزینی در جیره های غذایی خواهند شد.چرا که کمبود زمین های زراعی و نیاز بیشتر جمعیت رو به افزایش انسانی به خوراک های دانه ای نظیر گندم و جو و ذرت موجب شده تا دامداران در صدد کاهش میزان مصرف این خوراک ها در جیره دام می باشند. چرا که قیمت آن ها رو به افزایش است واین مسئله منجر به  محدودیت مصرف این خوراک ها در دامداری ها شده است.

آزمایشات نشان می دهند که استفاده از جیره های دانه ای نظیر سبوس، سویا، جو و گندم به همراه تفاله چغندر قند ، ارزش غذایی بیشتری در قیاس با جیره های دانه ای دارد. البته این تفاله هرگز نباید به عنوان تنها ماده هیدروکربنه در خوراک دام به کار برده شود، زیرا در این حالت تفاله نمی تواند ویژگی های خود را نشان دهد.

مرکز فروش انواع تفاله چغندر امسال

شما می توانید برای اطلاع از قیمت تفاله چغندر بسته بندی و سایر تفاله ها به کانال بازرگانی کهن تجارت نیکنام بپیوندید و همچنین برای خرید از طریق شماره های موجود در سایت اقدام نمایید.