نرخ انواع تفاله چغندرقند خوراک دام در سال جاری

نرخ انواع تفاله چغندرقند خوراک دام در سال جاری نیز برای دامداری ها به صرفه می باشد؟ آیا افزودن این تفاله بر افزایش وزن دام اثر مثبتی می گذارد؟

تفاله چغندر

نرخ انواع تفاله چغندرقند خوراک دام در سال جاری نیز برای دامداری ها به صرفه می باشد؟ آیا افزودن این تفاله بر افزایش وزن دام اثر مثبتی می گذارد؟

تفاله چغندر قند در تغذیه دام

آزمایشات نشان می دهند که استفاده از جیره های دانه ای نظیر سبوس، سویا، جو و گندم به همراه تفاله چغندر قند ، ارزش غذایی بیشتری در قیاس با جیره های دانه ای دارد. البته این تفاله هرگز نباید به عنوان تنها ماده هیدروکربنه در خوراک دام به کار برده شود، زیرا در این حالت تفاله نمی تواند ویژگیهای خود را نشان دهد.

همچنین یکی از مهمترین علل با ارزش بودن تفاله چغندر برای دامداران این نکته است که این تفاله خوش خوراک است و استفاده از آن به همراه خوراک های دانه ای موجب بیشتر شدن حجم جیره دام شده و به این ترتیب آنها زودتر وزن گیری می کنند. همچنین تفاله چغندر قند به عنوان یک خوراک خوش هضم و منبع کلسیم می تواند در تغذیه دام مورد استفاده قرار گرفته و قیمت نهایی جیره را تحت تاثیر قرار دهد.

‏ تفاله چغندرقند خشک شده به طور معمول به صورت فله بارگیری می شود. در صورت بسته بندی باید از کیسه های تمیز، سالم  و با وزن های یکسان استفاده شود. وزن کیسه ها معمولا 50 کیلوگرمی بوده و در هنگام حمل و نقل باید از حضور هر گونه آلودگی حفظ شود.

نرخ انواع تفاله چغندرقند خوراک دام در سال جاری

برای اطلاع از قیمت تفاله چغندر باربخش فروش بازرگانی کهن تماس بگیرید.